Provinsiallosje Viken av St. Antonius til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden, ble stiftet i Hønefoss den 2. september 2006. Provinsiallosjen (ofte betegnet som PLO) er registrert med organisasjonsnummer 998 725 526. Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden, er en Nordisk orden, men sitt hovedsete i Norge. For mer informasjon om R.H.K. vises det til Ordenens hjemmeside R.H.K. i Norden

St. Antonius kapitélet arbeider i gradene 4. -14. Ordenen Riddere av Det hvite Kors i Norden (R.H.K), er en Orden som arbeider i 33 Grader. Fundamentet eller ryggraden i R.H.K. er de forskjellige St. Olav losjene rundt omkring i Norge som arbeider i 1. - 3. Grad. Det er her, i Symbolgradene, medlemmene starter sitt Ordensengasjement (Ordensliv).

For mer informasjon, se informasjonen: Om PLO Viken