Provinsiallosje Viken av St. Antonius til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden, ble stiftet i Hønefoss den 2. september 2006. Provinsiallosjen (ofte betegnet som PLO) er registrert med organisasjonsnummer 998 725 526. PLO Viken gjennomfører sine møter i Losjelokalene. 

St. Antonius kapitélet arbeider i gradene 4. -14. Ordenen Riddere av Det hvite Kors i Norden (R.H.K) er en Orden som arbeider i 33 Grader. Fundamentet eller ryggraden i R.H.K. er de forskjellige St. Olav losjene rundt omkring i Norge. Det er her, i Symbolgradene, medlemmene starter sitt Ordensengasjement (Ordensliv).

St. Olav losjene arbeider i 1. til 3. Grad, og det er medlemmer (omtales som Brødre) fra St. Olav losjene i Drammen (St. Olav I), Oslo (St. Olav II), Kongsberg (St. Olav III) og Hønefoss (St. Olav XIII), som inngår i PLO Vikens arbeidsområde.

For mer informasjon om R.H.K. vises det til Ordenens hjemmeside R.H.K. i Norden

PLO Viken ledes av Hærmester. Kontaktes på: hm.plovik@losje.org

PLO Viken gjennomfører sine møter 4 ganger per år. Hvilke datoer og hvilke grader møtene gjennomføres i, er oppført i PLO Vikens kalender.